Llanto II (ensemble)

Datos de la obra

Título y partes de la obra: Llanto II
Año de composición:2003
Duración: 8´
Plantilla: Ob, Cl, Fg, Vibráfono, Vln, Cello.

Datos de estreno

Sala:
Municipio/Provincia o País: Bucarest
Fecha: 30 de octubre de 2003
Festival o ciclo: Festival Internacional Archeus
Encargada por: Festival Internacional Archeus
Dedicatoria:
Intérpretes: Archeus Ensemble; Dtor.: Liviu Danceanu
Editorial:
Grabación: Particular